Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Archives Départementales du Nord

Voor genealogen met voorouders in Noord-Frankrijk. De Archiven van het Départementales du Nord kan je via een klik op het internet bereiken. Je krijgt er toegang tot de gedigitaliseerde parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand. Zo kan iedereen thans gebruik maken van deze databank. Het zoeken kan voorlopig enkel gebeuren via gemeente, periode, brontype of signatuur (handschriftnummer).
Zoeken op persoonsnamen kan voorlopig nog niet omdat het de integraal gescande registers zijn.

KLIK HIER VOOR EEN ZOEKOPDRACHT


Zie ook: Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, jg. 9, nr. 6, november-december 2011