Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Doelstelling
 
Het organiseren en coördineren van activiteiten i.v.m. genealogie en heraldiek in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door opleiding het genealogisch onderzoek stimuleren en aanmoedigen met als intentie het samenstellen van een echte familiegeschiedenis. Het vrijwaren en veiligstellen van familiearchief en van historische documenten. Het in stand houden van documentatiecentra noodzakelijk voor het samenbrengen en inventariseren van de door de vereniging verworven verzamelingen.
Familiekunde Vlaanderen (FV) is een dynamische vereniging en tevens de enige vereniging in Vlaanderen die de idee democratisering van de beoefening van familiekunde en samenstellling van werkelijke familiegeschiedenis ingang heeft doen vinden.

Lidmaatschap

Wanneer u lid wordt van Familiekunde Vlaanderen ontvangt u niet enkel ons tijdschrift bij u thuis in de bus, maar krijgt u daarenboven nog andere voordelen, zoals gratis bezoeken aan al onze documentatiecentra verspreid over geheel Vlaanderen en Brussel, sterke prijsvermindering bij deelname aan cursussen of voordrachten,... U kan de vereniging financieel steunen, door gewoon lid, steunend lid of beschermend lid te worden.

Bijdrage Familiekunde Vlaanderen 2022

Inclusief abonnement op "Vlaamse Stam":

 
 
België
Europa
Rest van de wereld
 
 
 
 
 
euro
euro
euro
Bijdrage gewoon lid
37,00
47.00
57.00
2de persoon in het gezin 10,00    
Bijdrage steunend lid
54.00
64.00
74.00
Bijdrage beschermend lid
84.00
94.00
104.00

Een tweede lid van hetzelfde gezin, wonende onder hetzelfde dak, wordt toegelaten als volwaardig lid, echter zonder recht op toezending van het  tijdschrift en dit tegen betaling van 10 euro.

 
Betalingsgegevens:
Begunstigde: Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Antwerpen-Merksem
Rekening:      IBAN BE58 4141 1712 2179   -   BIC  KREDBEBB
Bank:             KBC, Merksem
Kosten:          SHA (shared)
Mededeling:
  • Lidgeld 2021 + uw lidnummer (als U reeds eerder lid was)
  • Gezinslid 2021 + uw lidnummer als u reeds eerder bijkomend gezinslid was.
  • Lidgeld 2021 + nieuw lid (indien U nog nooit lid bent geweest)
  • Gezinslid 2021 + nieuw lid + lidnummer hoofdpersoon (indien u nog nooit bijkomend gezinslid bent geweest)

Lidmaatschap 2021 aanvragen (nieuw lid)

Ons lidmaatschap loopt steeds van januari t/m december. Pas na betaling van uw lidgeld ontvangt u uw lidkaart en – indien van toepassing – de in 2021 reeds verschenen nummers van Vlaamse Stam.