Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Tablettes des Flandres

Index via:  Database Akten West-Vlaanderen 

door de Vrijwilligers van de Rijksarchieven te Brugge en Kortrijk

 Tablettes des Flandres raadplegen klik hier

In memoriam door

Andries Van den Abeele

(gepubliceerd in Burgerwelzijn – Streekkrant, januari 1983)

Ridder Charles van Renynghe de Voxvrie

1900 – 1982

Na een gedurende veertien jaar moedig gedragen handicap, is ridder Charles van Renynghe de Voxvrie op de vooravond van Kerstdag op 82-jarige leeftijd overleden. Met hem verdwijnt een belangrijke en verdienstelijke Bruggeling, en een echte gentleman.

Charles van Renynghe behoorde tot een notabele Poperingse familie, die gedurende vele generaties een voorname rol heeft gespeeld in het West-Vlaamse Zuiden. Na enkele jaren in Brussel als advocaat en journalist te hebben gewerkt, kwam hij zich na zijn huwelijk met de dochter van de Brugse rijksarchivaris, baron Albert van Zuylen van Nyevelt, in Brugge vestigen. Hier zou hij zijn talenten ten volle ontplooien. We stippen hierna drie van zijn grote verdiensten aan.

De eerste is de mede-organisatie van de internationale tentoonstelling over het Gulden Vlies (1962) in het Groeningemuseum. Tentoonstelling die een enorme bijval oogstte. Als gevolg hiervan ontstond een nieuwe belangstelling voor de Bourgondische praalgraven, hetgeen zoveel jaren later zou leiden tot de belangrijke restauratie en verplaatsing die vorig jaar tot een goed einde werd gebracht.

De tweede grote verdienste ligt in de publicatie van de indrukwekkende reeks boekdelen die onder de naam "Tablettes des Flandres" een schat aan gegevens heeft verzameld betreffende de West-Vlaamse geschiedenis, meer in het bijzonder de familiegeschiedenis.

De derde en zeker niet de minste verdienste is de taaie wilskracht die Charles van Renynghe heeft aan de dag gelegd als conservator van het Museum Merghelinck in Ieper, waardoor hij dit zo belangrijk patriciërshuis van de volledige ondergang heeft geren en het opnieuw in zijn vroegere glorie heeft hersteld. Zonder hem zou deze parel van de 18de-eeuwse West-Vlaamse bouwkunst voor goed zijn verdwenen. De naam van Renynghe zal naast die van de familie Merghelinck blijvend aan dit schitterend museum verbonden blijven.

Van Ieper naar Frans Vlaanderen was het maar een kleine stap. Charles van Renynghe was één van de beste kenners van Sint-Winoksbergen en van Frans Vlaanderen en hij telde er talrijke vrienden. Met ontelbare groepen is hij op stap gegaan om zijn liefde voor dit stukje Vlaanderen met hen te delen.

Charles van Renynghe was tevens een aangenaam en spiritueel causeur. Honderden voordrachten in binnen- en buitenland maakten van hem een echte ambassadeur van Brugge. De stad bracht hem dan ook in 1974 op plechtige wijze hulde tijdens een memorabele academische zitting in de gotische zaal van het stadhuis.

Hij liet ook graag anderen aan het woord. Jarenlang was hij de organisator van "Echos du monde", die aan de Bruggelingen de gelegenheid gaf met talrijke en belangrijke personaliteiten kennis te maken.

Twee jaar terug kregen zijn vele verdiensten een hoge erkenning door de toekenning van de adellijke riddertitel. Aan zijn echtgenote, zijn talrijke kinderen en kleinkinderen, bieden wij onze oprechte gevoelens van deelneming aan.