Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 4 euro.

Noteer deze datums nu reeds in je agenda:

ERFGOED WEEKEND 22 & 23 april

Met thema ZORG

Ontdek welke middelen een amateurgenealoog kan gebruiken om zorg te dragen voor zijn familiaal verleden, zijn stamboom op te stellen en zijn geschiedenis in de brede zin van het woord te schrijven. Een uitgebreide bibliotheek, een indrukwekkende verzameling rouwbrieven en bidprentjes en hedendaagse computertechnieken staan ter beschikking. Je kan bij ons ook terecht voor hulp bij het gebruik van tientallen genealogische websites, bijstand bij het lezen van oude geschriften, informatie over de toekomst van DNA-onderzoek en advies bij de aanschaf van genealogische software.

zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur

Zondag van 10.00 tot 18.00 uur

 

Voordracht 24 april 2017


Geschiedenis van de gastronomie van arm en rijk. Spreker Peter Scholliers.

Op maandag 24 april om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Peter Scholliers studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 1984 zijn doctoraat aan dezelfde instelling, met onderzoek over lonen, koopkracht, indexkoppeling en levensstandaard in België tijdens het interbellum. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van sociale ongelijkheid, de levensstandaard, voedingsgeschiedenis, de geschiedenis van lonen en prijzen, en de materiële cultuur van 1800 tot vandaag. Hij doceert over deze thema’s aan de VUB en, occasioneel, aan de Università di Scienze Gastronomiche (Bra, Italië). Van 1987 tot 2000 was hij achtereenvolgens bevoegdverklaard navorser, onderzoeksleider en onderzoeksdirecteur bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, is momenteel hoogleraar en is voorzitter van de Opleiding Geschiedenis. Hij is co-editor van  Food & History en Appetite, en redactielid van Food and Foodways, en Food, Culture & SocietyTot 2015 was hij directeur van de onderzoeksgroep FOST en momenteel zit hij ETWIE (Expertisecentrum Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) voor.

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle

Voordracht 29 mei 2017


Op maandag 29 mei in het CM-Lokaal Moerkerkse Steenweg 118 in Sint-Kruis om 20.00 uur.

Prof. Dr. Wim Vandenbussche, vakgroepvoorzitter Taal- en Letterkunde van de VUB, brengt het taalgebruik in Brugge tijdens de 19e eeuw tot leven.

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle

Leden 2 euro - niet leden 4 euro.

Voordracht 30 oktober 2017

Op maandag 30 oktober 0m 20.00 uur komt Geert gruyaert vertellen over de Belgische adel. Dit vindt plaats in het CM-gebouw MOerkerkse Steenweg 118 8310 Brugge Sint-Kruis.

Hoe is de adel ooit ontstaan... van de late middeleeuwen tot nu. Waar woonden zij, wat deden zij of wie waren zij?
Tijdens deze lezing gaan wij dieper in op het dagelijkse leven van de adel en hun personeel. Er wordt stilgestaan bij de heraldiek, de jacht, de zomerverblijven, de adelijke titels en de gebruiken.
Ook de afschaffing van de adel door de invoering van de Franse republiek en de herinvoering door de Belgische staat, m.a.w. de Belgische adel vandaag, komen aan bod.

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle
Leden 2 euro - niet leden 4 euro.

 

Kasteel de Koude Keuken Sint-Andries archief Brugs OImmelandarchief Brugs Ommeland

Voordracht 27 november 2017

Voordracht Onder de polderklei

Op maandag 27 november om 20.00 uur komt arheologe Bieke Hillewaert spreken over de recentste archelogische vondsten in de kustvlakte. Dit vindt plaats in het CM-gebuw Moerkerkse Steenweg 118 8310 Brugge.

De kustvlakte kent een complexe ontstaansgeschiedenis. Het landschap dat men er vandaag aantreft, is het resultaat van een evolutie van meer dan 10 000 jaar die begon na de laatste ijstijd. In dit landschap is de mens aanwezig. Tot voor kort ging men er van uit dat de complexe sedimentatie- en erosieprocessen die kenmerkend zijn voor de opbouw van de kustvlakte alle oudere bewoningssporen hadden uitgewist. Niets is minder waar. Recent grootschalig onderzoek – met een aangepaste onderzoeksstrategie – brengt sporen aan het licht die teruggaan tot de prehistorie. Daarnaast wordt ook onze kennis in verband met de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen (10de -12de eeuw) in het gebied ruimschoots aangevuld. Kortom, enkele nieuwe bladzijden in de geschiedenis van de oostelijke kustvlakte!’

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle
Leden 2 euro - niet leden 4 euro.

Proefsleuf graven in de kustpolder. Foto: Raakvlak.