Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Door werken aan het CM-gebouw in Sint-Kruis gaan de lezingen in 2019 door in het:

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200
Sint-Michiels. Op de hoek met de Rijselstraat.

 

 

 

 

 

 

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

OPENDEURDAG 16 februari 2019


OPENDEURDAG IN ONS NIEUW DOCUMENTATIECENTRUM


Zoals in ons nummer van september 2018 aangekondigd, hebben we een idee uitgewerkt om de ingebruikname van ons nieuw documentatiecentrum op het gelijkvloers te vieren. De besturen van Familiekunde Brugge en de Koninklijke Gidsenbond Brugge, beiden gehuisvest in de Kleine Hertsbergestraat 3, zijn overeengekomen om een gezamenlijke opendeurnamiddag te organiseren. Met dit initiatief willen we iedereen uitnodigen om feestelijk kennis te maken met de werking van beide verenigingen.
FV Brugge biedt tijdens de opendeur twee diensten aan:
(1) Wat is de betekenis van mijn familienaam.
(2) Wat zijn de belangrijkste documenten bij de start van het opmaken van een stamboom.
De Koninklijke Gidsenbond stelt haar ruime bibliotheek open en wil het publiek de weg tonen om gids te worden in Brugge. De Gidsenbond heeft daarbij voor elke bezoeker een attentie voorzien.

Tijdstip: zaterdag 16 februari 2019 van 14:00 tot 18:00
Plaats: Kleine Hertsbergestraat 3 te Brugge.
Iedereen wordt verwelkomd met een gratis drankje, zowel leden als niet-leden.

BASISCURSUS GENEALOGIE 5, 12 en 26 maart

BASISCURSUS GENEALOGIE IN MAART 2019
Naar gewoonte organiseren we in het voorjaar een “Basiscursus Genealogie”. De doelgroep is niet alleen de beginnende stamboomonderzoeker, maar ook de iets gevorderde onderzoeker die alle online bronnen eens op een rijtje wil gezet zien. De cursus is een samenwerking tussen FV regio Brugge en Levend Archief van het Stadsarchief Brugge. Docent is Eddy Dubruqué.
Eddy zal de eerste stappen uitleggen voor de genealoog die wil komen tot zijn familiegeschiedenis, te beginnen aan de keukentafel thuis of bij tante in het ’oudemannenhuis’. Zeer vlug schakelt hij over naar de tientallen bronnen die online geraadpleegd kunnen worden. Hij benadrukt tegelijk hoe die moeten aangevuld worden door bezoeken aan de archieven om een familieverhaal meer vlees en bloed te geven. Denken we aan kiezerslijsten, militiepapieren, werkboekjes, politiearchief, plakkaten, staten van goed,… en alles wat bij ons, in de andere documentatiecentrums van FV, in het Stadsarchief en in het Rijksarchief te vinden is.
Tijdstip: 05, 12 en 26 maart 2019 van 19:00 tot 21:00.
Locatie: Stadsarchief Brugge, Burg 11 A.
Kostprijs: Leden van FV of Levend Archief €15,00, niet-leden €25,00 (syllabus inbegrepen).

Capaciteit: Maximum 15 deelnemers.
Inschrijven: Een mailtje aan brugsestam@telenet.be met vermelding van uw evt. lidmaatschap.

25 februari 2019

Voordracht Roeland van Brugge.

Maandag 25 februari om 20.00 uur.

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels. Op de hoek met de Rijselstraat.

Marcel Van Brussel.

Leden betalen 2 euro – niet-leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Op 20 sept. 1519 verlaat een vloot van 5 schepen onder bevel van Magellaan de Spaanse haven San Lucar met bestemming de Molukken, de “specerij-eilanden”…

Roeland was één van de 5 Zuid-Nederlanders, die deelnamen aan deze eerste wereldomzeiling met Magellaan, van 1519 tot 1522. Onze stadsgenoot heeft die reis overleefd, hij heeft bovendien een rol gespeeld bij het vinden van een uitweg in de Straat van Magellaan, door het beklimmen van een heuvel welke sindsdien zijn naam draagt: “Campana de Roldán” of “Roldan’s Bell”. De naam van een Brugs kanonnier staat bijgevolg op diverse wereldkaarten uit de 16de eeuw!

Dankzij de cartografie is zijn naam de geschiedenis ingegaan, maar de man en zijn actie zijn in onze Lage Landen om diverse redenen in de vergeethoek geraakt.

Stadsgenoot Marcel Van Brussel is als amateurhistoricus al jaren gefascineerd door deze unieke Brugse figuur en tracht zijn levensloop en rol in de geschiedenis te reconstrueren. (zie Brugs Ommeland 2008/1: “De Bruggeling Roldan en de eerste wereldomzeiling van Magellaan”)

Hij vertelt over de betekenis van de Vlamingen in de Spaans/ Portugese ontdekkingsreizen, het verloop van de wereldreis van Magellaan en de bijdrage van Roeland in het verhaal.

Beelden uit de reis van de auteur tot in de Straat van Magellaan ondersteunen de lezing.

Het is zijn betrachting de figuur van Roeland uit de vergeethoek te halen en hem zijn plaats in onze maritieme geschiedenis te geven die de man verdient.

25 maart 2019

Voordracht Van Sint-Maartenavond tot Lichtmis


Maandag 25 maart om 20.00 uur.

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels.

Op de hoek met de Rijselstraat.

 Spreker: Antoon Naert.

Leden betalen 2 euro – niet-leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

De voordracht spitst zich in de eerste plaats toe op het vraagstuk van de zogenaamde continuïteit tussen heidense en christelijke praktijken, maar dan vanuit een puur wetenschappelijke hoek bekeken.  Komen aan bod : de wijze waarop in de laatantieke en vroegmiddeleeuwse periode de kalender werd vorm gegeven, de wijze waarop uit een algemeen bestaand ritueel repertorium werd geput om “nieuwe” feestvormen op te bouwen, de ontkrachting van “Germaanse” en “Keltische” modellen, de opbouw van een mythologisch gods- en religiebeeld (in tegenstelling tot het wijsgerige) in de laatantieke periode dat mogelijkheden schiep voor een vroegmiddeleeuwse vorm van christendom die nader bij het Noord-gallische denken aansloot, de wijze waarop dit alles uiteindelijk werd vertaald in volkse feesten, …  Het verhaal wordt telkens zo veel mogelijk doorspekt met voorbeelden het ruime Brugse Ommeland.

Dr. Antoon Naert studeerde archeologie, monumentenzorg en middeleeuwse studies aan de K.U.Leuven, waar hij momenteel doctoreert in de vroegchristelijke archeologie. Zijn voornaamste onderzoek domein ligt op het keerpunt tussen de antieke beschaving en de vroege middeleeuwen.

De lekkerste pannenkoeken voor Lichtmis Sint Maarten, Martinus van Tours

30 maart 2019

 

 

29 april 2019

Voordracht: Hoe vrouwen leefden in de laatmiddeleeuwse Nederlanden


 

Maandag 29 april om 19.30 uur.
CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels. Op de hoek met de Rijselstraat.


Andrea Bardyn.

Leden betalen 2 euro – niet-leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits    Van Coppenolle.

In de 16de-eeuw maakte de Italiaan Lodovico Guicciardini een lange reis door de Nederlanden. In zijn reisdagboek lezen we hoe hij zich verbaasde over de vrouwen die hij tegenkwam. Zij bekommerden zich niet alleen om het huishouden, maar bedreven ook naarstig ‘mannelijke activiteiten’ zoals handel en bewogen vrij in de stad om hun zaken af te handelen.  Zijn beschrijving staat ver af van het nog steeds erg dominante beeld van vrouwen in de middeleeuwse en vroegmoderne steden, die nog al te vaak als passieve en brave huisvrouwen worden beschreven of zelfs onvermeld blijven in geschiedenisboeken. Deze voordracht biedt aan de hand van concrete bronfragmenten uit de late middeleeuwen (14de-16de eeuw) inzicht in verschillende facetten van het leven van laatmiddeleeuwse vrouwen. In haar betoog zal Andrea Bardyn boorbeelden aanhalen uit Brugge.

Andrea Bardyn is aspirant van het FWO-Vlaanderen. Zij is verbonden aan de onderzoeksgroep middeleeuwse geschiedenis aan de KULeuven en het Centrum voor Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen. 

Andrea Bardyn