Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118, 8310 Brugge-Sint-Kruis.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Lezing

Maandag 29 november 2021 om 19.30 uur komt Jan Dumolyn spreken over Brugge in de Middeleeuwen en het Brugse Ommeland.

De lezing gaat door in het CM lokaal op de Moerkerksesteenweg te st.Kruis

Brugge is een stad die tot haar economische bloei kwam door de internationale handel, dat is natuurlijk algemeen geweten. Maar een middeleeuwse stad ontwikkelde zich in de eerste plaats door de interactie met haar achterland, haar onmiddellijke omgeving en de bredere regio waarin ze gesitueerd was, op de grens tussen de kustvlakte en Zandig Vlaanderen. De groei van de landbouwproductiviteit, de regionale landbouwhandel en de immigratie van dorpsbewoners uit de omgeving was wellicht nog crucialer voor Brugge dan de internationale handel. Dit is het verhaal van die wisselwerking stad-platteland tijdens de middeleeuwse periode.