Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 4 euro.

Noteer deze datums nu reeds in je agenda:

Voordracht 30 oktober 2017

Op maandag 30 oktober 0m 20.00 uur komt Geert gruyaert vertellen over de Belgische adel. Dit vindt plaats in het CM-gebouw MOerkerkse Steenweg 118 8310 Brugge Sint-Kruis.

Hoe is de adel ooit ontstaan... van de late middeleeuwen tot nu. Waar woonden zij, wat deden zij of wie waren zij?
Tijdens deze lezing gaan wij dieper in op het dagelijkse leven van de adel en hun personeel. Er wordt stilgestaan bij de heraldiek, de jacht, de zomerverblijven, de adelijke titels en de gebruiken.
Ook de afschaffing van de adel door de invoering van de Franse republiek en de herinvoering door de Belgische staat, m.a.w. de Belgische adel vandaag, komen aan bod.

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle
Leden 2 euro - niet leden 4 euro.

 

Kasteel de Koude Keuken Sint-Andries archief Brugs OImmelandarchief Brugs Ommeland

Voordracht 27 november 2017

Voordracht Onder de polderklei

Op maandag 27 november om 20.00 uur komt arheologe Bieke Hillewaert spreken over de recentste archelogische vondsten in de kustvlakte. Dit vindt plaats in het CM-gebuw Moerkerkse Steenweg 118 8310 Brugge.

De kustvlakte kent een complexe ontstaansgeschiedenis. Het landschap dat men er vandaag aantreft, is het resultaat van een evolutie van meer dan 10 000 jaar die begon na de laatste ijstijd. In dit landschap is de mens aanwezig. Tot voor kort ging men er van uit dat de complexe sedimentatie- en erosieprocessen die kenmerkend zijn voor de opbouw van de kustvlakte alle oudere bewoningssporen hadden uitgewist. Niets is minder waar. Recent grootschalig onderzoek – met een aangepaste onderzoeksstrategie – brengt sporen aan het licht die teruggaan tot de prehistorie. Daarnaast wordt ook onze kennis in verband met de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen (10de -12de eeuw) in het gebied ruimschoots aangevuld. Kortom, enkele nieuwe bladzijden in de geschiedenis van de oostelijke kustvlakte!’

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle
Leden 2 euro - niet leden 4 euro.

Proefsleuf graven in de kustpolder. Foto: Raakvlak.