Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 4 euro.

Noteer deze datums nu reeds in je agenda:

Congres FV 25 en 26 maart 2017

GOUDEN JUBILEUM VAN FAMILIEKUNDE BRUGGE IN 2017
52ste NATIONAAL CONGRES FAMILIEKUNDE IN 2017 TE BRUGGE


In het jaar 2017 viert Familiekunde VLaanderen regio Brugge haar Gouden Jubileum.
Vorig jaar hebben we u in ieder nummer van Brugse Stam opgewarmd voor het nakende feestjaar. Daarbij hebben we u opgeroepen om zeker deel te nemen aan het nationaal congres van Familiekunde, dat we bij die gelegenheid organiseren in de hallen van het belfort op zaterdag 25 maart 2017. De volgende dag zondag 26 maart 2017 organiseren we op dezelfde locatie een infodag voor een breed publiek.
Hierbij dan ook onze oproep om deze dagen vast te leggen in uw agenda.

De zaterdag en de zondag genealogische en heemkundige boekenbeurs die voor iedereen gratis te bezoeken is.

Het congres zelf daarvoor moet men betalen en zich inschrijven op volgende adres:
congresfamiliekundevlaanderen2017

Programma congres zaterdag 25 maart:

09.00 - 10.00 uur onthaal bezoekers congres

10.00 uur verwelkoming door de voorzitters van Familiekunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge

10.30 uur Pieter Beyls: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van belastingboeken uit het Ancien Régime: land-, quote-, verhoofdings-, tiendenboeken, penningkohieren, ….

11.30 uur Wilfried Devoldere: ‘Waar woonden mijn voorouders?’  aan de hand van andere archiefbronnen van voor de Franse Revolutie: staten van goed, wezenakten, wettelijke passeringen, leningsakten, straatschouwingen, kerkrekeningen,  …

12.30 - 14.30 uur broodjeslunch

14.30 uur Martin Lievens: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van erfenisaangiften en de prekadastrale kaarten/documenten

15.30 uur Jan Dhondt, archivaris van het Stadsarchief Brugge, presentatie van Kaart en Huis Brugge. Kaart en Huis Brugge is het informatieplatform voor historische geografisch onderzoek in Brugge (HisGis).

16.30 uur ceremonieel deel

17.30 uur ontvangst in het stadhuis, gevolgd door receptie voor congresdeelnemers

19.00 uur diner Crown Plaza (voor de ingeschrevenen)

Programma zondag 26 maart 2017:

infodag voor een breed publiek (gratis)
 

 

Voordracht 27 maart 2017

Op maandag 27 maart voordracht door Maarten Larmuseau Verborgen in het DNA.

In het CM-lokaal Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Uitzonderlijk starten we om 19.00 uur.

Spreker: Maarten Larmuseau
Leden 2 euro, niet-leden 4 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle.

Het gebruik van genetische informatie is sinds enkele jaren bijzonder populair onder genealogen. Toch zien velen het als een modetrend en is het nut voor familiekunde niet altijd even helder. DNA-onderzoek combineren met klassiek genealogisch onderzoek is de basis van de genealogische genetica en het opzet van de DNA-projecten van Familiekunde Vlaanderen (reeds meer dan 1 100 deelnemers).
Bij vergelijking van de deelnemers bleek ruim 40 procent genetisch verwant en bij die van “Belgische” origine zelfs ongeveer 50 procent. Dat betekent dat ze tussen nu en circa duizend jaar geleden een gemeenschappelijke voorvader hebben. Deze unieke resultaten kregen internationale belangstelling en zijn intussen gepubliceerd in twee boeken: DNA Brabant en DNA België.
Deze lezing analyseert de relevantie van DNA voor elke familiekundige via de allernieuwste resultaten van Vlaamse projecten in genetische genealogie."

Wij hopen dat de heer Maarten Larmuseau uw belangstelling mag wekken en dat wij u, uw familie en vrienden mogen verwelkomen op deze avond

Voordracht 24 april 2017


Geschiedenis van de gastronomie van arm en rijk. Spreker Peter Scholliers.

Op maandag 24 april om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Peter Scholliers studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 1984 zijn doctoraat aan dezelfde instelling, met onderzoek over lonen, koopkracht, indexkoppeling en levensstandaard in België tijdens het interbellum. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van sociale ongelijkheid, de levensstandaard, voedingsgeschiedenis, de geschiedenis van lonen en prijzen, en de materiële cultuur van 1800 tot vandaag. Hij doceert over deze thema’s aan de VUB en, occasioneel, aan de Università di Scienze Gastronomiche (Bra, Italië). Van 1987 tot 2000 was hij achtereenvolgens bevoegdverklaard navorser, onderzoeksleider en onderzoeksdirecteur bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, is momenteel hoogleraar en is voorzitter van de Opleiding Geschiedenis. Hij is co-editor van  Food & History en Appetite, en redactielid van Food and Foodways, en Food, Culture & SocietyTot 2015 was hij directeur van de onderzoeksgroep FOST en momenteel zit hij ETWIE (Expertisecentrum Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) voor.

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle

Voordracht 29 mei 2017


Op maandag 29 mei in het CM-Lokaal Moerkerkse Steenweg 118 in Sint-Kruis om 20.00 uur.

Prof. Dr. Wim Vandenbussche, vakgroepvoorzitter Taal- en Letterkunde van de VUB, brengt het taalgebruik in Brugge tijdens de 19e eeuw tot leven.

Organisatie Brugs Ommeland / Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle en Familiekunde Vlaanderen afdeling Brugge.

Leden 2 euro - niet leden 4 euro.