Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Noteer deze datums voor 2018 nu reeds in je agenda verdere gegevens volgen later:

20, 27 februari en 3 maart 2018 Basiscursus genealogie Eddy Dubruqué  van 19.30 tot 21.30.
26 februari 2018. Voordracht “het bad gebeuren in het middeleeuwse Brugge en nog iets meer” door Jean-Luc Meulemeester.
20, 27 maart en 3 april 2018. Workshop Aldfaer Tony Strypsteen 
26 maart 2018. Voordracht “markante vrouwen in de geneeskunde” door Michel Deruyttere.
30 april 2018. Voordracht “Vloethemveld en het krijgsgevangenenkamp”. Ludo Meulebrouck.
19 mei 2018 Wandeling Vloethemveld onder leiding van Ludo Meulebrouck.
29 oktober 2018. Voordracht “Identificeren van foto’s in de 19° eeuw tot de
eerste wereldoorlog”. Peter Eyckerman.
26 november 2018. Voordracht Johan Duyck over "Oude Graven".

Ook wij Regio Brugge staan op de ontmoetingsdag in Roeselare.

Voor koopjes moet je bij ons zijn.

 

Voordracht 27 november 2017

Voordracht Onder de polderklei

Op maandag 27 november om 20.00 uur komt arheologe Bieke Hillewaert spreken over de recentste archelogische vondsten in de kustvlakte. Dit vindt plaats in het CM-gebuw Moerkerkse Steenweg 118 8310 Brugge.

De kustvlakte kent een complexe ontstaansgeschiedenis. Het landschap dat men er vandaag aantreft, is het resultaat van een evolutie van meer dan 10 000 jaar die begon na de laatste ijstijd. In dit landschap is de mens aanwezig. Tot voor kort ging men er van uit dat de complexe sedimentatie- en erosieprocessen die kenmerkend zijn voor de opbouw van de kustvlakte alle oudere bewoningssporen hadden uitgewist. Niets is minder waar. Recent grootschalig onderzoek – met een aangepaste onderzoeksstrategie – brengt sporen aan het licht die teruggaan tot de prehistorie. Daarnaast wordt ook onze kennis in verband met de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen (10de -12de eeuw) in het gebied ruimschoots aangevuld. Kortom, enkele nieuwe bladzijden in de geschiedenis van de oostelijke kustvlakte!’

I.s.m. Brugs Ommeland / Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle
Leden 2 euro - niet leden 5 euro.

Proefsleuf graven in de kustpolder. Foto: Raakvlak.