Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Door werken aan het CM-gebouw in Sint-Kruis gaan de lezingen in 2019 door in het:

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200
Sint-Michiels. Op de hoek met de Rijselstraat.

 

 

 

 

 

 


Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Lezing 30 maart en 27 april 2020

AANDACHT AANDACHT

De lezingen van 30 maart en 27 april 2020 in de CM-Sint-Michiels.

Door de maatregelen van de Federale Overheid uit voorzorg om mogelijke besmetting met het coronavirus te voorkomen is door het bestuur van Familiekunde Brugge en de Heemkring Brugs Ommeland beslist om de lezingen niet te laten plaats vinden.

Lezing 26 oktober 2020

Lezing: Het erfgoed van de dood.

Op maandag 26 oktober 2020 om 19.30 uur komt Tamara Ingels spreken over Het erfgoed van de dood

Tamara Ingels, doctor in de archeologie en de kunstwetenschappen, werkt als funerair consulent al enkele jaren aan diverse projecten rond inventarisatie en bewaring van funerair erfgoed in opdracht van verschillende gemeentes en verenigingen.

Geschiedenis wordt op een begraafplaats verteld vanuit een andere invalshoek.
Wie er rondwandelt, herkent niet alleen namen en gezichten, maar werpt – vaak
onbewust – ook een blik op de vele aspecten en veranderingen in onze Vlaamse
funeraire cultuur. IJveren voor het behoud van funeraire parels, is dus ook
stilstaan bij de manier waarop wij en onze voorgangers omgaan en omgingen
met de dood.
Aangezien funerair erfgoed een verhaal brengt over mensen en de omgang met
de dood in hun samenleving, verdient dit bijzondere erfgoed een sterke
maatschappelijke gedragenheid. Het gaat immers over de herdenking van
mensen die allen deel uitmaakten van de (lokale) gemeenschap; bijgevolg mag
funerair erfgoed niet alleen het verhaal worden van een overheid die nadenkt
over de toekomst van de dood.
Om deze maatschappelijke gedragenheid op

Dit vindt plaats in het CM-gebouw Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2.
Leden Brugs Ommeland en Familiekunde Brugge 2 euro – niet leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland vzw.

 

Lezing 30 november 2020

Op maandag 30 november om 19.30 uur komt Brecht Demasure spreken over "Boer".

West-Vlaanderen is tot op vandaag gekend als landbouwprovincie. Door de eeuwen heen
veranderde het uitzicht van de landbouw echter volledig. De evolutie van het kleinschalig, gemengd boerenbedrijf naar een moderne landbouweconomie had gevolgen voor het landschap, de tradities en de voedingsgewoonten. Onder meer de perifere ligging ten opzichte van het centrum van het land en de diversiteit in bodemtypes zorgden ervoor dat West-Vlaanderen meer dan andere streken zijn landbouwkarakter behield. In deze lezing gaan we zoek naar de wortels van de landbouw in West-Vlaanderen. Aandacht is er onder
andere voor teeltafwisseling, verwerking, opkomst van de machines, prijskampen, landbouworganisaties en sociaal leven.

Brecht Demasure (Roeselare, 1987) studeerde in 2009 af aan de KU Leuven als Master in de Geschiedenis. Datzelfde jaar ging hij aan de slag als projectmedewerker bij het Centrum Agrarische Geschiedenis (vzw CAG), het Vlaams expertisecentrum voor het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven. Hij coördineerde onder meer een socio-economische streekgeschiedenis van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, de reconstructie van de nationale landbouwrekeningen en een studie- en publieksproject over landbouw, voeding en de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 2014 was hij hoofdzakelijk actief met de inventarisatie, registratie en waardering van agrarische erfgoedcollecties in (West-)Vlaanderen. Sinds januari 2018 is Brecht collectiebeheerder van de Collectie Bulskampveld, het voormalige landbouw- en ambachtenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. Zijn expertise en onderzoeksinteresse gaat uit naar regionale en lokale geschiedenis in West-Vlaanderen en landbouwgeschiedenis in Vlaanderen. Daarover publiceerde hij reeds een aantal bijdragen.

Dit vindt plaats in het CM-gebouw Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2.
Leden Brugs Ommeland en Familiekunde Brugge 2 euro – niet leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland vzw.