Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118, 8310 Brugge-Sint-Kruis.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Lezingen

Door de aanhoudende corona pandemie en de beslissing van de C.M.Brugge om de vergaderzalen gesloten te houden tot na de Paasvakantie,18 april 2021.
Worden alle lezingen van februari en maart geannuleerd.

Noteer alvast in uw agenda de lezingen voor voorjaar 2021 onder voorbehoud. Alle voordrachten gaan vanaf nu 2021 door in het:
CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118, 8310 Brugge-Sint-Kruis om 19.30 uur

Lezing 22 februari 2021

maandag 22 februari 2021 Heidi Deneweth,

Slaan, schimpen of stelen? Gender en criminaliteit in 17de-eeuws Brugge

GEANNULEERD

WORKSHOP ALDFAER.

WORKSHOP ALDFAER.

Donderdagen 22, 29 april en 6 mei 2021 van 19.30 tot 22.00 uur.

Waar: CM-lokaal, Moerkerkse Steenweg 118, 8310 Brugge-Sint-Kruis

Inschrijvingen: Door een mail aan tony.strypsteen@telenet.be met vermelding ‘Inschrijving Aldfaer’ en uw evt. lidmaatschap.
U ontvangt per kerende een bevestiging.

Voor de vierde keer organiseren we de ALDFAER-workshop, gespreid over drie avonden. Het is de bedoeling om te werken rond de gloednieuwe versie 8.0. Het werken met sjablonen wordt niet behandeld. In dergelijke workshop is het de gewoonte dat de deelnemers zelf met het programma aan de slag gaan op hun eigen laptop. U kan ook afspreken met iemand om een laptop te delen. Aldfaer moet niet vooraf geïnstalleerd zijn. Begeleid door Tony Strypsteen, Reinhilde Aendekerk en Eddy Dubruqué, doorlopen we elke fase van het programma, getriggerd door de wensen en ervaringen van de deelnemers. Uw vragen vooraf opsturen kan nuttig zijn. Bijdrage voor het lespakket: - €15 voor leden van FV - €25 voor niet-leden - gratis voor de vrijwilligers van FV

Lezing 29 maart 2021

Maandag 29 maart 2021 Jonas Roelens
Lezing: Sodomie in het laatmiddeleeuws Brugge.

 

GEANNULEERD

Lezing 26 april 2021

dreamstime

Maandag 26 april 2021 dhr Goemaere

Lezing: Het Boek van Heden tot Verleden

Je wordt in vogelvlucht meegenomen doorheen de geschiedenis van het boek.Van de papyrusrol en het middeleeuws handschrift tot de moderne paperback en de e-reader. Hoe de mens van zodra hij kon schrijven, zijn teksten wou bewaren en laten lezen door anderen, wat hem tot “het boek” bracht vanaf zijn primitiefste vorm (klei- en wastabletten) tot ongrijpbare digitale vormen. Omdat sommige teksten zo belangrijk, zo mooi of zo diepgaand zijn, heeft de mens er ook steeds behoefte aan gevoeld deze in een al even mooie als degelijke vorm weer te geven. Daardoor ontstond ook het kunstzinnige ambacht van het boekbinden naast de gewone, ambachtelijke productie of de tegenwoordige, geautomatiseerde fabricage.Een boeiende reis doorheen de geschiedenis van de mensheid met aandacht voor zijn kunnen en voor de schoonheid van het product. De verwondering, drang naar perfectie en liefde voor het kunstambacht en niet te vergeten het respect voor het boek, zijn verweven met de geschiedenis van het boek.

Jean Piere Goemaere is ingenieur van opleiding en heeft jaren gedoceerd aan de KU Leuven. Daarnaast is hij ook een doorwinterde, ambachtelijke boekbinder met gedrevenheid en liefde voor dit ambacht zowel in de praktijk als wat betreft de geschiedenis en de kunstrijke aspecten.
Het is een zelden besproken onderwerp en opent daarom ook voor de meesten onder ons een nieuw interessegebied dat onze culturele horizon op verrassende wijze verruimt.