Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Door werken aan het CM-gebouw in Sint-Kruis gaan de lezingen in 2019 door in het:

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200
Sint-Michiels. Op de hoek met de Rijselstraat.

 

 

 

 

 

 


Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Lezing 28 oktober 2019

Lezing: De opvoeding van het kind in de 17° en 18° eeuw door Claude Gekiere

De ganse problematiek omtrent opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw is het onderwerp van deze lezing door Claude Gekiere.

Waar:  op maandag 28 oktober om 20.00 uur in het CM-gebouw Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2, 8200 Brugge.

‘De opvoeding van het kind in de 17° en 18° eeuw’. De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen, en wordt met behulp van een powerpoint presentatie voorgesteld. In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte, kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kledij en het spelen enz…) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze, gemiddelde huwelijksleeftijd, enz…) aan bod. Een tweede gedeelte handelt over het onderwijs in het toenmalige onderwijsstelsel in al zijn facetten. Komen ondermeer aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de leermethoden enz..

Een samenwerking met het Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.
Leden  FV en Brugs Ommeland betalen 2 euro - niet-leden 5 euro.

 

Causerie 17 november 2019

Causerie Stamboom voor dummy's

Eddy Dubruqué secretaris van Familiekunde Vlaanderen regio Brugge komt op zondag 17 november vertellen hoe je aan een stamboom begint. Dit vindt plaats in De Zorge Moerkerke Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis en start om 10.15 uur.

Gratis

Wie zijn of haar stamboom wil opmaken zit ongetwijfeld met een aantal vragen: hoe en waar beginnen? Wat kan ik vinden en waar? Hoe ver kan ik terug in de tijd? Wie kan mij helpen? In feite is het niet moeilijk, maar alleen een kwestie van weten waar je moet zoeken en hoe je je gegevens ordent. Bovendien is stamboomonderzoek zeker geen dure hobby waarbij je je van archief naar archief moet verplaatsen of moet betalen voor opzoekingen. Integendeel, heel veel archieven kan je gewoon thuis gratis raadplegen via internet.

Een samenwerking Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge en het Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Lezing 25 november 2019

Lezing 750 jaar Lieve. Het Gentse kanaal vanuit Damme bekeken. Door Caroline Terryn.

Caroline Terryn vertelt de merkwaardige geschiedenis van de Lieve aan de hand van vele kaarten en afbeeldingen. Zo krijgt de toehoorder of lezer een helder beeld van dit middeleeuws kanaal.

Waar: CM-lokaal Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2 8200 Brugge en start om 20.00 uur.

Caroline Terryn is licentiaat Geschiedenis (UGent 1986) en kandidaat kunstgeschiedenis (UGent 1988). Van 1989 tot 1996 was ze wetenschappelijk medewerker aan de musea van Antwerpen. Sinds 2018 is ze voorzitter van Sint-Guthago, de geschied- en heemkundige Kring van de Zwinstreek.

In de 13de eeuw wordt de kustvaart belangrijker en delft Gent een kanaal naar Damme, waar de goederen van de zeeschepen overgeladen worden op smalle trekschuiten. De Lieve is het eerste Europese kanaal dat een waterscheiding overschrijdt. Bij de afdaling naar de 2 m lagergelegen polders houden over 5 km een reeks van 6 keersluizen met één hefdeur, de zgn. rabotten, het water op tot een bevaarbaar peil. Gent investeert in de Lieve zolang ze nuttig is voor de kust- en regionale handel. Vanaf 1623 neemt de Brugse Vaart die rol over en verwaarloost Gent haar Lieve. Nu wordt de Lieve weerom gekoesterd in Oost-Vlaanderen, waar alle Lieverelicten zijn beschermd. West-Vlaanderen telt m.b.t. de Lieve amper 2 beschermde monumenten. Er is nochtans veel meer van bewaard. Enkel in Damme zijn de Lievebermen nog intact. Voor haar kanaaltje van 5 m breed kocht Gent in het Brugse Vrije een strook op van 77 m breed. Die was nodig omdat de Lieve moest aansluiten op de zeedijken. Dijken die bestand waren tegen stormvloed moesten hoog zijn en daarom ook breed. In Moerkerke en Damme zijn de Lievebermpercelen vanuit de lucht te zien; de dijken zijn te herkennen op microreliëfkaarten. Het jaagpad langs de Lieve is bewaard want vastgelegd als Buurtweg en kan juridisch gezien weerom opengesteld worden als trage weg. Het Lievekanaal zelf is veelal dichtgegroeid, maar in natte winters stroomt ze plaatselijk vol en op een deel van het tracé staat er altijd water in. Naast lijnrelicten zijn er ook puntrelicten: het Lievesas,  de kazemat van de Lieve en punten die herinneren aan een sifon onder of een brug over de Lieve. De lezing is doorspekt met veel beeldmateriaal en bekijkt de Lieve vanuit Damme met aandacht voor de keerzijde van de medaille: de brede snee waar de Gentse Leie het Brugse Vrije doorkruiste.

Een samenwerking met het Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.
Leden  FV en Brugs Ommeland betalen 2 euro - niet-leden 5 euro.