Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Noteer deze datums voor 2018 nu reeds in je agenda verdere gegevens volgen later:

26 februari 2018. Voordracht “het bad gebeuren in het middeleeuwse Brugge en nog iets meer” door Jean-Luc Meulemeester.

20, 27 maart en 3 april 2018. Workshop Aldfaer Tony Strypsteen.
VOLZET


26 maart 2018. Voordracht “markante vrouwen in de geneeskunde” door Michel Deruyttere.

30 april 2018. Voordracht “Vloethemveld en het krijgsgevangenenkamp”. Ludo Meulebrouck.

29 oktober 2018. Voordracht “Identificeren van foto’s in de 19° eeuw tot de
eerste wereldoorlog”. Peter Eyckerman.

26 november 2018. Voordracht Johan Duyck over "Oude Graven".

Voordracht: Markante vrouwen in de geneeskunst

Op maandag 26 maart 2018 om 20.00 uur voordracht door Michiel Deruyttere Markante vrouwen in de geneeskunst.

In het CM-lokaal Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Leden 2 euro, niet-leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Lang konden vrouwen geen arts worden, want ze hadden geen toegang tot de universiteit. Sommige werden heks, andere verkleedden zich als man om dat beroep te kunnen uitoefenen. Pas eind 19de eeuw komt daar bij ons verandering in. Isala van Diest en Aletta Jacobs werden toen de eerste vrouwelijke arts, respectievelijk in België en Nederland. Deze baanbrekers slaagden erin het mannenbastion van de geneeskunde eindelijk te doorbreken.

Markante vrouwen in de geneeskunst verhaalt over een tachtigtal opmerkelijke vrouwen die een spoor hebben getrokken in de geschiedenis van de geneeskunst en -kunde. Dankzij hen vinden wij vrouwelijke artsen normaal. De vrouwelijke winnaars van de Nobelprijs geneeskunde en topvrouwen als Christine Van Broeckhoven tonen dat er vandaag veel veranderd is en dat de vrouwelijke arts, de verpleegster en de vroedvrouw eindelijk de erkenning krijgen waar ze recht op hebben.

Michel Deruyttere vertelt een verhaal over krachtige, inventieve vrouwen die op de barricades hebben gestaan om hun levensdroom -‘hun medemens verzorgen’ - waar te maken, niet alleen thuis, maar in de hele samenleving.

Voordracht: Vloethemveld en het krijgsgevangenkamp

Op maandag 30 april om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Spreker: Ludo Meulebrouck is een gepensioneerd militair, stadsgids in Brugge en streekgids van het Brugse Ommeland, aangesloten bij de West-Vlaamse Gidsenkring Brugge. Hij is geïnteresseerd in zowat alles van beide Wereldoorlogen en alle verhalen hieromtrent in de ruime omgeving van Brugge en de Ginter regio. Zedelgem en Loppem wekken zijn bijzondere interesse.

I.s.m. Brugs Ommeland Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle

Leden betalen 2 euro - niet leden 5 euro.

Vloethemveld is een voormalige militair domein en krijgsgevangenkamp gelegen in Zedelgem. Momenteel is het een beschermd natuurdomein en Habitatrichtlijngebied en staat het tevens in de inventaris van onroerend erfgoed.

Vanaf eind 1944 of begin 1945 werd het Vloethemveld door de Britten gebruikte als krijgsgevangenkamp. Het Vloethemveld was onderverdeeld in 4 kampen die telkens ook in een aantal kooien (cages) werden ingedeeld. Kamp 2226 en 2227 en 2229 werden gevormd door de vroegere munitiebarakken. Een kamp bestond uit enkele ronde tipi-achtige tenten. Een grote groep krijgsgevangenen kwam uit de Baltische staten namelijk 11800 Letten, Litouwers en Esten. Zoals de Oostfronters werden de mannen ingelijfd in het Duitse leger om hun eigen land te vrijwaren van de Russische overheersing. Na de oorlog zouden deze teruggaan naar hun land, in hun geval de Sovjet-Unie. Vele weigerden dit of verminkten zichzelf zodat overplaatsing onmogelijk was. In 1946 kregen zij de titel van "displaced persons" en werden de meesten vrijgelaten. Om het verblijf in het kamp aangenamer te maken mochten ze vanaf 1946 meer sporten en kunst beoefenen. Een aantal van de gemaakte kunstwerken is nog op de site aanwezig, wat een unicum is in de wereld.