Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Door werken aan het CM-gebouw in Sint-Kruis gaan de lezingen in 2019 door in het:

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200
Sint-Michiels. Op de hoek met de Rijselstraat.

 

 

 

 

 

 


Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Lezing 24 februari 2020


Lezing: Middeleeuwse dienstencentra en hun activiteiten

Op maandag 24 februari om 19.30 uur komt Lionel De Decker spreken over middeleeuwse dienstencentra en hun activiteiten.

Dit vindt plaats in het CM-gebouw Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2.
Leden Brugs Ommeland en Familiekunde Brugge 2 euro – niet leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland vzw.


Door de eeuwen heen bestonden in Brugge tal van diensten om de bewoners te helpen. De spreker toont ons hoe een dienstencentrum er vroeger uitzag.

Op verschillende manieren droeg men bij om het leven van mensen die het moeilijk hadden zoveel mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

In deze voordracht worden de rol van de kerk, het onderwijs, de geneesheiligen, de bestraffingen, de armenzorgen en de vleselijke verlokkingen uitvoerig belicht.

BASISCURSUS GENEALOGIE IN MAART 2020


BASISCURSUS GENEALOGIE IN MAART 2020

Naar gewoonte organiseren we in het voorjaar een “Basiscursus Genealogie”. De doelgroep is niet alleen de beginnende stamboomonderzoeker, maar ook de iets gevorderde onderzoeker die alle online bronnen eens op een rijtje wil gezet zien. Docenten zijn Johan Haerynck en Jo Patteeuw.
Onderwerpen die aan bod komen: welke info is belangrijk, wat zijn de primaire en secundaire bronnen, hoe moet ik noteren, hoe ordenen, computerprogramma’s,
belangrijke websites, voorbeelden van stambomen-kwartierstaten-wapenschilden, enz…
Tijdstip: Donderdagen 5, 12 en 19 maart 2020 van 19:30 tot 21:30.
Locatie: De Zorge, Moerkerkse Steenweg 196 , 8310 St-Kruis-Brugge
Kostprijs: Leden van FV €15,00, niet-leden €25,00 (incl. syllabus).
Capaciteit: Maximum 15 deelnemers.
Inschrijven: Een mailtje aan brugsestam@gmail.com met vermelding van uw evt. lidmaatschap.

Lezing 30 maart 2020


Lezing: Brugge in de Middeleeuwen en het Brugse Ommeland

Maandag 30 maart om 19.30 uur.

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels.

 Spreker: prof. Jan Dumolyn.

Leden Brugs Ommeland en Familiekunde Brugge 2 euro – niet leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland vzw.

Brugge is een stad die tot haar economische bloei kwam door de internationale handel, dat is natuurlijk algemeen geweten. Maar een middeleeuwse stad ontwikkelde zich in de eerste plaats door de interactie met haar achterland, haar onmiddellijke omgeving en de bredere regio waarin ze gesitueerd was, op de grens tussen de kustvlakte en Zandig Vlaanderen. De groei van de landbouwproductiviteit, de regionale landbouwhandel en de immigratie van dorpsbewoners uit de omgeving was wellicht nog crucialer voor Brugge dan de internationale handel. Dit is het verhaal van die wisselwerking stad-platteland tijdens de middeleeuwse periode.

Na zijn humaniora aan het Koninklijk Atheneum in Brugge behaalde Jan Dumolyn zijn licentiaat (1995) in de wijsbegeerte en letteren, vakgroep geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent, met een scriptie over De Brugse opstand van 1436-1438. Zijn doctoraat in de geschiedenis (2001) behaalde hij met een proefschrift over Het hogere personeel van de hertogen van Bourgondië in het graafschap Vlaanderen (1419-1477). Vanaf oktober 1995 doorliep hij een academisch curriculum aan de universiteit van Gent in het departement Middeleeuwse geschiedenis als onderzoeker, onderzoeksassistent en postdoctoraal onderzoeksassistent. In oktober 2008 werd hij benoemd tot docent aan de Universiteit Gent en in 2011 tot hoofddocent.

Lezing 27 april 2020

Lezing: Heraldiek levend erfgoed

Maandag 27 april om 19.30 uur.
CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels. Op de hoek met de Rijselstraat.

André Vandewalle

I.s.m. Brugs Ommeland vzw.

Leden Brugs Ommeland en Familiekunde Brugge 2 euro – niet leden 5 euro.

Het gebruik van wapenschilden is eeuwenoud maar nog steeds actueel. Het ontstond op het slagveld in de middeleeuwen als herkenningsteken van de geharnaste ridders, maar drong als snel door in de burgerlijke maatschappij en bij de overheden. Wapenboeken legden de heraldische regels vast voor de tornooien.

Heraldiek is een kwestie van kleuren en symbolen. Er zijn specifieke grondregels voor het gebruik ervan. Talrijke en zeer uiteenlopende figuren en versierselen zorgen voor een grote variatie. Vanaf de 16de eeuw groeide een onderscheid tussen de adellijke heraldiek, de burgerlijke heraldiek en de overheidsheraldiek.

In de hedendaagse maatschappij zijn wapenschilden nog steevast in gebruik voor koningshuizen, de adel en de overheden. Bij de burgerlijke heraldiek is er zware concurrentie van de logo’s, maar deze zijn niet zo duurzaam. In België zijn de adellijke wapens federale materie en vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Adel; de wapens van privépersonen, instellingen en verenigingen zijn gemeenschapsmaterie en worden in Vlaanderen officieel goedgekeurd en verleend door de Vlaamse Heraldische Raad. De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde registreert ook wapenschilden.

Lezing 26 oktober 2020

Lezing: Het erfgoed van de dood.

Op maandag 26 oktober 2020 om 19.30 uur komt Tamara Ingels spreken over Het erfgoed van de dood

Tamara Ingels, doctor in de archeologie en de kunstwetenschappen, werkt als funerair consulent al enkele jaren aan diverse projecten rond inventarisatie en bewaring van funerair erfgoed in opdracht van verschillende gemeentes en verenigingen.

Geschiedenis wordt op een begraafplaats verteld vanuit een andere invalshoek.
Wie er rondwandelt, herkent niet alleen namen en gezichten, maar werpt – vaak
onbewust – ook een blik op de vele aspecten en veranderingen in onze Vlaamse
funeraire cultuur. IJveren voor het behoud van funeraire parels, is dus ook
stilstaan bij de manier waarop wij en onze voorgangers omgaan en omgingen
met de dood.
Aangezien funerair erfgoed een verhaal brengt over mensen en de omgang met
de dood in hun samenleving, verdient dit bijzondere erfgoed een sterke
maatschappelijke gedragenheid. Het gaat immers over de herdenking van
mensen die allen deel uitmaakten van de (lokale) gemeenschap; bijgevolg mag
funerair erfgoed niet alleen het verhaal worden van een overheid die nadenkt
over de toekomst van de dood.
Om deze maatschappelijke gedragenheid op

Dit vindt plaats in het CM-gebouw Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2.
Leden Brugs Ommeland en Familiekunde Brugge 2 euro – niet leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland vzw.

 

Lezing 30 november 2020

Op maandag 30 november om 19.30 uur komt Brecht Demasure spreken over "Boer".

West-Vlaanderen is tot op vandaag gekend als landbouwprovincie. Door de eeuwen heen
veranderde het uitzicht van de landbouw echter volledig. De evolutie van het kleinschalig, gemengd boerenbedrijf naar een moderne landbouweconomie had gevolgen voor het landschap, de tradities en de voedingsgewoonten. Onder meer de perifere ligging ten opzichte van het centrum van het land en de diversiteit in bodemtypes zorgden ervoor dat West-Vlaanderen meer dan andere streken zijn landbouwkarakter behield. In deze lezing gaan we zoek naar de wortels van de landbouw in West-Vlaanderen. Aandacht is er onder
andere voor teeltafwisseling, verwerking, opkomst van de machines, prijskampen, landbouworganisaties en sociaal leven.

Brecht Demasure (Roeselare, 1987) studeerde in 2009 af aan de KU Leuven als Master in de Geschiedenis. Datzelfde jaar ging hij aan de slag als projectmedewerker bij het Centrum Agrarische Geschiedenis (vzw CAG), het Vlaams expertisecentrum voor het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven. Hij coördineerde onder meer een socio-economische streekgeschiedenis van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, de reconstructie van de nationale landbouwrekeningen en een studie- en publieksproject over landbouw, voeding en de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 2014 was hij hoofdzakelijk actief met de inventarisatie, registratie en waardering van agrarische erfgoedcollecties in (West-)Vlaanderen. Sinds januari 2018 is Brecht collectiebeheerder van de Collectie Bulskampveld, het voormalige landbouw- en ambachtenmuseum van de Provincie West-Vlaanderen. Zijn expertise en onderzoeksinteresse gaat uit naar regionale en lokale geschiedenis in West-Vlaanderen en landbouwgeschiedenis in Vlaanderen. Daarover publiceerde hij reeds een aantal bijdragen.

Dit vindt plaats in het CM-gebouw Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2.
Leden Brugs Ommeland en Familiekunde Brugge 2 euro – niet leden 5 euro.

I.s.m. Brugs Ommeland vzw.