Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Ontmoetingsdag

46ste West-Vlaamse ontmoetingsdag
Roeselare - zaterdag 24 november 2018

 

Ook FV regio Brugge staat met een stands op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - provinciale afdeling West-Vlaanderen.

adres: VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare.

voor meer informatie klik hier

 

Voordracht 26 november 2018

Waardevolle graven als funerair erfgoed door Johan Duyck

Voordracht: maandag 26 november om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis

Ons funerair erfgoed bestaat voornamelijk uit graven (ook graftekens genoemd) en gedenk- of memorieplaten die men wil bewaren voor de toekomst. De redenen daartoe kunnen van velerlei aard zijn zoals: historisch (voor personaliteiten …), kunsthistorisch (voor de verschillende grafstijlen en materialen), socio-cultureel (voor volksfiguren bijvoorbeeld), en zelfs landschappelijk, wanneer bijvoorbeeld graven behoren tot het typisch dorpsgezicht.

Mede vanuit het besef dat de tijd van de grootse dure grafmonumenten definitief voorbij is, zijn de belangstelling en de zorg voor wat nu nog rest van die vroegere funeraire realisaties, de laatste decennia sterk toegenomen. Zo besteedt het Brugse stadsbestuur jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan de restauratie van waardevolle graven op haar grondgebied.


Als lid van de Stedelijke Grafcommissie is Johan Duyck actief betrokken bij de opstelling en de uitvoering van de restauratiedossiers. In deze spreekbeurt laat hij, via woord en beeld, het publiek kennis nemen, niet alleen van een aantal recente restauraties, maar ook van waardevolle graven op enkele verder gelegen begraafplaatsen in o.a. Gent, Brussel en Antwerpen.


En het gaat natuurlijk niet enkel over graven: ook de vele geschiedenissen van “hun bewoners” zijn het aanhoren en onthouden waard!