Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw. en het Brugs Ommeland vzw - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle hebben sinds begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst om alle voordrachten te laten doorgaan in het CM-lokaal Moerkerke Steenweg 118 8310 Brugge-Sint-Kruis (zie foto) of in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. Voor de juiste locatie kijk bij de aankondiging.

Voor de voordrachten betalen leden van de heemkring en leden van Familiekunde Vlaanderen 2 euro, niet leden 5 euro.

Cursus oud schrift

Oefeningen in het lezen van Oud Schrift
Zes donderdagavonden: 04 - 11 - 18 - 25 okt. en 08 - 15 nov. 2018 van 19:00 tot 21:00
In de cursus Oud Schrift Lezen wordt naast het lezen, ook enige basiskennis bijgebracht over het kerklatijn in de parochieregisters en over de gebruiken in die tijd.

Waar:
Stadsarchief, Burg 11, 8000 Brugge (hoek tussen Stadhuis en Brugse Vrije)
Ter info: vanaf 20:00 gratis parkeren in de binnenstad.

Kostprijs:
Bijdrage voor het lespakket:
- €12 voor leden van FV of van Levend Archief
- €18 voor niet-leden
- gratis voor de vrijwilligers van FV of van het Stadsarchief

Inschrijven:
Door een mail naar brugsestam@telenet.be met vermelding ‘Inschrijving Oud Schrift’ en uw evt. lidmaatschap. U ontvangt per kerende een bevestiging.
max 25 deelnemers

Docenten:
Johan Haerynck: 1 sessie over de burgerlijke stand en 3 over de parochieregisters
Jo Patteeuw: 1 sessie over de staten van goed en 1 over de wezerijakten

Voordracht 29 oktober 2018

Voordracht over het dateren en bewaren van (oude) foto’s

Op maandag 29 oktober om 20.00 uur kunt u komen luisteren naar een voordracht van Peter Eyckerman over het dateren van oude foto’s in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

U mag eigen foto’s meebrengen om informatie te vragen.

U heeft vast nog ergens oude familiefoto’s liggen, maar als de betrokkenen niet meer leven, is het vaak moeilijk te achterhalen wie er op de foto’s is afgebeeld en wanneer of waar de foto’s zijn gemaakt. Een datering van een foto geeft een antwoord op het ‘Wanneer?’ maar kan in combinatie met andere gegevens ook tot een antwoord op de vragen ‘Waar?’ en ‘Wie?’ leiden.

Tijdens de voordracht komen de volgende vragen aan bod komen:

  • Hoe kan je oude foto’s het best dateren? Welke elementen zijn daarbij belangrijk?
  • Welke dateringsmethodes zijn er en op welke bronnen kunnen we terugvallen?
  • Wat kunnen we eventueel nog meer afleiden uit de inhoud van een foto?
  • Wat zijn de risico’s bij bewaring en op welke manier bescherm en bewaar je foto’s het beste?

Peter Eyckerman is van opleiding landbouwkundig ingenieur, informaticus en gegradueerde in het bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde. Peter werkte de voorbije jaren als software developer, maar heeft sinds kort van zijn hobby zijn beroep gemaakt en doet nu professioneel aan genealogie. Ook voor het ontwikkelen van software op het vlak van erfgoed, heemkunde en genealogie kunt u bij hem terecht. Op zijn blog Spoorzoeker schrijft hij regelmatig over onlinebronnen om stambomen en familiegeschiedenissen te stofferen.

 

Voordracht 26 november 2018

Waardevolle graven als funerair erfgoed door Johan Duyck

Voordracht: maandag 26 november om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis

Ons funerair erfgoed bestaat voornamelijk uit graven (ook graftekens genoemd) en gedenk- of memorieplaten die men wil bewaren voor de toekomst. De redenen daartoe kunnen van velerlei aard zijn zoals: historisch (voor personaliteiten …), kunsthistorisch (voor de verschillende grafstijlen en materialen), socio-cultureel (voor volksfiguren bijvoorbeeld), en zelfs landschappelijk, wanneer bijvoorbeeld graven behoren tot het typisch dorpsgezicht.

Mede vanuit het besef dat de tijd van de grootse dure grafmonumenten definitief voorbij is, zijn de belangstelling en de zorg voor wat nu nog rest van die vroegere funeraire realisaties, de laatste decennia sterk toegenomen. Zo besteedt het Brugse stadsbestuur jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan de restauratie van waardevolle graven op haar grondgebied.


Als lid van de Stedelijke Grafcommissie is Johan Duyck actief betrokken bij de opstelling en de uitvoering van de restauratiedossiers. In deze spreekbeurt laat hij, via woord en beeld, het publiek kennis nemen, niet alleen van een aantal recente restauraties, maar ook van waardevolle graven op enkele verder gelegen begraafplaatsen in o.a. Gent, Brussel en Antwerpen.


En het gaat natuurlijk niet enkel over graven: ook de vele geschiedenissen van “hun bewoners” zijn het aanhoren en onthouden waard!